Karibu British School, Fomu za kujiunga zinapatikana Shuleni..

TANGAZO KUTOKA KWA MKUU WA SHULE