Karibu British School, Fomu za kujiunga zinapatikana Shuleni..